IMG-LOGO
เข้าสู่ระบบ
หรือ

สิทธิพิเศษ

ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ

รายละเอียด

หนังสือรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจไทย เพื่อนำไปยื่นใช้ในต่างประเทศ หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า ใช้ในกรณีใดบ้าง
1. กรณีไปทำงาน (เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง , ผ่านบริษัทจัดหางาน , บริษัทส่งไปทำงานสาขาต่างประเทศ , บริษัทต่างชาติรับเข้าทำงาน )
2. กรณีศึกษาต่อ
3. กรณีขอมีถิ่นที่อยู่
4. กรณีสมรส
5. กรณีอื่นๆ
5.1 ขอรับบุตรบุญธรรม
5.2 ติดตามคู่สมรส
5.3 ท่องเที่ยว แต่เคยศึกษาอยู่ที่ประเทศนั้นๆมาก่อน ทางสถานทูตจะร้องขอเอกสารตัวนี้เป็นบางเคส
ทั้งนี้การขอหนังสือรับรองความประพฤติ สามารถเดินทางไปขอด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ตึก 6 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กทม. โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน และจำเป็นต้องมีเอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่ม เพื่อประกอบตามวัตถุประสงค์
ซึ่งหากคุณต้องการเตรียมหนังสือรับรองความประพฤติไว้ก่อนแต่ยังไม่มีเอกสารสำคัญประกอบตามวัตถุประสงค์ หรือคุณต้องการใช้หนังสือรับรองความประพฤติแบบเร่งด่วน ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บริษัทไทยซีไอดี สามารถจัดการดำเนินการแทนท่านได้ด้วยความรวดเร็วดุจมืออาชีพ

Thai C.I.D. Thailand

Copyright © 2019 Thai C.I.D